ดูได้เลย ตอนนี้
เล่น

Top 10 Asia Movie 10 ยอดนิยม หนังโป๊เอเชีย

Top 10 Wastern Movie 10 ยอดนิยม หนังโป๊ฝรั่ง

New Release หนังโป๊มาใหม่

Most Viewed หนังโป๊ยอดฮิต

Recommended For You หนังโป๊แนะนำ

คู่มือการติดตั้ง IOS

ขั้นตอนที่

1 /

 • เข้าไปดาวน์โหลด : https://dwa9j.com/6GkQw
 • เมื่อเข้าตามลิงค์ดาวน์โหลด จะพบกับหน้าดาวน์โหลดดังภาพ
 • ให้ผู้ใช้งานกด "อนุญาต" เพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวติดตั้ง

ขั้นตอนที่

2 /

 • เมื่อกด "อนุญาต" เสร็จสิ้น ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนดังภาพ
 • ให้ผู้ใช้งานกด "ปิด" เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน
 • เมื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน ระบบจะพาท่านไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่

3 /

 • ระบบจะพาผู้ใช้งานมายังเมนู การจัดการ VPN และอุปกรณ์
 • จะสังเกตุว่า Application ที่ดาวน์โหลดจะอยู่แสดงในหน้านี้
 • ให้ผู้ใช้งานเลือก Application ที่ดาวน์โหลดมา เพื่อติดตั้ง

ขั้นตอนที่

4 /

 • ระบบจะแสดงข้อมูลการติดตั้งของ Application ที่เลือก
 • ผู้ใช้งานสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
 • หากผู้ใช้งานต้องการจะติดตั้งให้กด "ติดตั้ง" มุมบนด้านขวา

ขั้นตอนที่

5 /

 • เมื่อผู้ใช้งานกด "ติดตั้ง" ระบบจะให้ท่านกรอกรหัสผ่านดังภาพ
 • ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสผ่าน เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่

6 /

 • เมื่อผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่านเสร็จสิ้น ระบบจะสอบถามอีกครั้ง
 • ให้ผู้ใช้งานเลือก "ติดตั้ง" เพื่อทำ การติดตั้ง Application

ขั้นตอนที่

7 /

 • เมื่อผู้ใช้งานกดติดตั้ง ระบบจะพาท่านมายังหน้า "คำ เตือน"
 • ผู้ใช้งานสามารถอ่านข้อมูลใบรับรอง ก่อนที่จะติดตั้งได้
 • เมื่อผู้ใช้งานอ่านครบถ้วนแล้ว ให้กด "ติดตั้ง" มุมบนด้านขวา

ขั้นตอนที่

8 /

 • เมื่อผู้ใช้งานกดติดตั้ง ระบบจะขอความยินยอมจากผู้ใช้งาน
 • ให้ผู้ใช้งานอ่านรายละเอียดในหน้าต่างแจ้งเตือนให้ครบถ้วน
 • เมื่ออ่านข้อความครบถ้วนหมดแล้ว ให้ผู้ใช้งานกด "เชื่อถือ"

ขั้นตอนที่

9 /

 • เมื่อผู้ใช้งานทำ ตามขั้นตอนข้างต้น ระบบจะรายงานสถานะ
 • สังเกตจากตัวหนังสือสีเขียว "ตรวจสอบยืนยันแล้ว"
 • ให้ผู้ใช้งานกด "เสร็จสิ้น" มุมบนด้านขวา เพื่อทำ ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่

10 /

 • ระบบจะพาผู้ใช้งานกลับมายังหน้าเว็บไซต์เดียวกับขั้นตอนแรก
 • ให้ผู้ใช้งานรอประมาณ 5-10 วินาที เพื่อเริ่มต้นการดาวน์โหลด
 • หน้าต่างดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ (ขั้นตอนถัดไป)

ขั้นตอนที่

11 /

 • ให้ผู้ใช้งานอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งให้ครบถ้วน
 • เมื่ออ่านครบถ้วนแล้วให้ผู้ใช้งานกด "ติดตั้ง"
 • เมื่อผู้ใช้งานติดตั้งแล้ว กรุณาใช้เวลารอสักครู่

ขั้นตอนที่

12 /

 • ให้ผู้ใช้งานรอดาวน์โหลดและติดตั้งสักครู่ (ไม่เกินสามนาที)
 • ความเร็วในการดาวน์โหลด ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้
 • ขณะที่อยู่ในหน้านี้ ผู้ใช้งานสามารถพับหน้าจอได้

ขั้นตอนที่

13 /

 • จะสังเกตได้ว่า ตัว Application เริ่มทำ การดาวน์โหลดแล้ว
 • ตรงแถบแสดงสถานะดาวน์โหลด จะแสดงตัวเลขนับถอยหลัง
 • ผู้ใช้งานสามารถสลับไปดูความคืบหน้า ในหน้า Home ได้

ขั้นตอนที่

14 /

 • หากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น Application จะปรากฏบนหน้าแรก
 • ผู้ใช้งานสามารถจัดการหรือย้าย Application ได้ตามปกติ